Dokumenty k PZP

V tejto sekcii nájdete prehľad dokumentov k povinnému zmluvnému poisteniu od všetkých poisťovní. Ide najmä o aktuálne všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania, zoznam asistenčných služieb a dokumenty na oznámenie poistnej udalosti.

 

Pri uzatváraní zmluvy sú príslušné dokumenty zasielané spolu s návrhom zmluvy e-mailom. resp. poštou.

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania
Asistenčné služby
Dokumenty k oznámeniu poistnej udalosti
Formuláre k opatreniu Národnej Banky Slovenska

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Osobitné poistné podmienky uzavretia
Všeobecné poistné podmienky uzavretia

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Všeobecné poistné podmienky uzavretia

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Dodatok č.1 k Všeobecným poistným podmienkam
Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania

Generali Poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Verejný prísľub - batožina
Verejný prísľub - úraz
Verejný prísľub - živel
Všebecné poistné podmienky - úraz
Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania - úraz

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Verejný prísľub - batožina
Verejný príslub - stret so zverou
Verejný prísľub - úraz
Verejný prísľub - živel
Všebecné poistné podmienky uzavretia
Zmluvné dojednania

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Union poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

UNIQA poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Asistenčné služby

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Asistenčné služby

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

Generali Poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Asistenčné služby
Asistenčné služby - rozsah

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Asistenčné služby

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Asistenčné služby

Union poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

UNIQA poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Asistenčné služby

Dokumenty k oznámeniu poistnej udalosti

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený - Majetok
Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený - Zdravie
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravej nehode

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

Generali Poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Online hlásenie poistnej udalosti
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Oznámenie poistnej udalosti - Poškodený + Škodca
Správa o dopravnej nehode

Union poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravnej nehode

UNIQA poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený + Škodca
Správa o dopravnej nehode

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Oznámenie poistenej udalosti - Poškodený
Oznámenie poistenej udalosti - Škodca - Poistený
Správa o dopravej nehode

Formuláre k opatreniu Národnej Banky Slovenska

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Generali Poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Union poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

UNIQA poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.