Poisťovne

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00 151 700, Adresa spoločnosti: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Web: www.allianzsp.sk
Infolinka: 0800 122 222, Fax: 02 / 57 106 891, Asistenčná služba: 0800 122 222
Akcionári: Allianz AG, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Zastúpenie vo svete: 70 krajín sveta, Na Slovensku od: 1993
Diskusia

 

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

IČO: 25695215, Adresa spoločnosti: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko - zastoupena spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, S.R.O., so sídlom Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, Web: www.axa-assistance.sk
Infolinka: +421 220 664 228, Fax: +420 272 101 009
Akcionári: AXA Group, Zastúpenie vo svete: 56 krajín sveta, Na Slovensku od: 2010
Diskusia

 

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 857 521, Adresa spoločnosti: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, Web: www.axa.sk
Infolinka a Hlásenie nehôd: 02 / 2929 2929, Fax: 02 / 5949 1112, Asistenčná služba: 0850 11 11 22
Akcionári: AXA Group, Zastúpenie vo svete: 56 krajín sveta, Na Slovensku od: 2006
Diskusia

 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50 013 602, Adresa spoločnosti: Štúrova 27, 042 80 Košice, Web: www.colonnade.sk
Infolinka: 055 / 6826 222, Fax: 055 / 6828 250, Hlásenie nehôd: 055 / 6826 222
Akcionári: Fairfax Financial Holding Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od: 2007
Diskusia

 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

IČO: 31 325 416, Adresa spoločnosti: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Web: www.csobpoistovna.sk
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 20, 820 09 Bratislava, Infolinka: 0850 111 303, Asistenčná služba: 0850 111 303, Fax: 02 / 482 487 00
Akcionári: KBC Insurance N.V., Zastúpenie vo svete: 7 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995
Diskusia

 

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

IČO: 36 681 512, Adresa spoločnosti: Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Web: www.europska.sk
Infolinka: 02 / 5441 7704, Asistenčná služba: +421 2 5441 7711, Fax: 02 / 5441 0174
Akcionári: Generali PPF Holding, Meine Reiseversicherung, Zastúpenie vo svete: 7 krajín sveta, Na Slovensku od: 2006
Diskusia

 

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

IČO: 35 709 332, Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Web: www.generali.sk
Infolinka: 0850 111 117, Asistenčná služba: 0850 111 117, Hlásenie nehôd: 0850 111 117
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 64 krajín sveta, Na Slovensku od: 1996
Diskusia

 

Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu

Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 869 511, Adresa spoločnosti: Panónska 21, 851 04 Bratislava, Web: www.genertel.sk
Infolinka: 0850 555 555, Asistenčná služba: +421 2 32 784 284, Hlásenie nehôd: 0850 555 5552
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od: 2010
Diskusia

 

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47 236 060, Adresa spoločnosti: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Web: www.groupama.sk
Infolinka a Hlásenie nehôd: 0850 211 411, Fax: +421 2 208 54 444, Asistenčná služba: +421 2 208 54 504
Akcionári: Groupama International, Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 2008
Diskusia

 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31 595 545, Adresa spoločnosti: Štefániková 17, 811 05 Bratislava, Web: www.kpas.sk
Infolinka: 0800 112 222, Asistenčná služba: 18 118, Hlásenie nehôd: 0850 111 566
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od: 1994
Diskusia

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00 585 441, Adresa spoločnosti: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Web: www.koop.sk
Infolinka: 0800 120 000, Fax: 02 / 5249 5983, Hlásenie nehôd: 0850 111 577
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od: 1990
Diskusia

 

Metlife Amslico, a.s.

Metlife Amslico, a.s.

IČO: 47 257 091, Adresa spoločnosti: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Web: www.metlife.sk
Telefón: 0800 800 008
Akcionári: Metlife, Zastúpenie vo svete: 60 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995
Diskusia

 

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA, S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47 243 597, Adresa spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Web: www.astrapoistovna.sk
Infolinka: 0850 888 100, Asistenčná služba: +421 2 492 05 995, Telefón: +421 2 209 99 500, Fax: +421 2 209 99 501
Akcionári: ASTRA S.A. Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od: 2012
Diskusia

 

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

IČO: 31 322 051, Adresa spoločnosti: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Web: www.union.sk
Infolinka: 0850 111 211, Asistenčná služba: 0850 111 211
Akcionári: Eureko B.V., Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 1992
Diskusia

 

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

IČO: 00 653 501, Adresa spoločnosti: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Web: www.uniqa.sk
Infolinka: 0850 111 400, Hlásenie nehôd: 0850 111 400
Akcionári: UNIQA Group Austria, Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 2001
Diskusia

 

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408, Adresa spoločnosti: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Web: www.wuestenrot.sk
Infolinka: 02 / 57 88 99 01, Fax: 02 / 57 88 99 92, Hlásenie nehôd: 02 / 57 88 99 02
Akcionári: Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zastúpenie vo svete: 6 krajín sveta, Na Slovensku od: 1998
Diskusia

   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.