: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Poisťovne

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00 151 700 Adresa spoločnosti: Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Web: www.allianzsp.sk
Infolinka: 0800 122 222, Fax: 02 / 57 106 891, Asistenčná služba: 0800 122 222
Akcionári: Allianz AG, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Zastúpenie vo svete: 70 krajín sveta, Na Slovensku od: 1993

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50 013 602 Adresa spoločnosti: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Web: www.colonnade.sk
Infolinka: 055 / 6826 222, Fax: 055 / 6828 250, Hlásenie nehôd: 055 / 6826 222
Akcionári: Fairfax Financial Holding Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od: 2007

ČSOB Poisťovňa, a.s.

IČO: 31 325 416 Adresa spoločnosti: Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Web: www.csobpoistovna.sk
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 20, 820 09 Bratislava, Infolinka: 0850 111 303, Asistenčná služba: 0850 111 303, Fax: 02 / 482 487 00
Akcionári: KBC Insurance N.V., Zastúpenie vo svete: 7 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 54 228 573 Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Web: www.generali.sk
Infolinka: 0850 111 117, Asistenčná služba: 0850 111 117, Hlásenie nehôd: 0850 111 117
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 64 krajín sveta, Na Slovensku od: 1996

Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 869 511 Adresa spoločnosti: Panónska 21, 851 04 Bratislava
Web: www.genertel.sk
Infolinka: 0850 555 555, Asistenčná služba: +421 2 32 784 284, Hlásenie nehôd: 0850 555 5552
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od: 2010

INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA

IČO: 25695215 Adresa spoločnosti: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko - zastoupena spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, S.R.O., so sídlom Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika
Web: www.axa-assistance.sk
Infolinka: +421 220 664 228, Fax: +420 272 101 009
Akcionári: AXA Group, Zastúpenie vo svete: 56 krajín sveta, Na Slovensku od: 2010

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31 595 545 Adresa spoločnosti: Štefániková 17, 811 05 Bratislava
Web: www.kpas.sk
Infolinka: 0800 112 222, Asistenčná služba: 18 118, Hlásenie nehôd: 0850 111 566
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od: 1994

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00 585 441 Adresa spoločnosti: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
Web: www.koop.sk
Infolinka: 0800 120 000, Fax: 02 / 5249 5983, Hlásenie nehôd: 0850 111 577
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od: 1990

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47 257 091 Adresa spoločnosti: Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Web: www.metlife.sk
Telefón: 0800 800 008
Akcionári: Metlife, Zastúpenie vo svete: 60 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995

Union poisťovňa, a.s.

IČO: 31 322 051 Adresa spoločnosti: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Web: www.union.sk
Infolinka: 0850 111 211, Asistenčná služba: 0850 111 211
Akcionári: Eureko B.V., Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 1992

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 53 812 948 Adresa spoločnosti: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Web: www.uniqa.sk
Infolinka: +421 232 600 100, Hlásenie nehôd: +421 232 600 100
Akcionári: UNIQA Group Austria, Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 2001

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408 Adresa spoločnosti: Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Web: www.wuestenrot.sk
Infolinka: 02 / 57 88 99 01, Fax: 02 / 57 88 99 92, Hlásenie nehôd: 02 / 57 88 99 02
Akcionári: Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zastúpenie vo svete: 6 krajín sveta, Na Slovensku od: 1998

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás