: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

O spoločnosti

GAMP.SK je internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., nezávislou konzultačnou spoločnosťou, ktorej cieľom je čo najkomplexnejšie a najkvalitnejšie zastrešiť konzultačné služby v oblasti finančného trhu. Viac o spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. nájdete na stránke www.umbrellagroup.sk.

Etický kódex spoločnosti 

Prečo GAMP.SK?

Slovo GAMP znamená v hovorovej angličtine “veľký dáždnik”, čo je v súlade s naším poslaním poskytovať klientom na jednej adrese čo najširšie zastrešenie pri výbere poistných produktov.

Hodnoty, na ktorých GAMP.SK stavia, sú jednoduchosť, transparentnosť a dôveryhodnosť. Skúsenosti pracovníkov prevádzkovateľa portálu Umbrella Group, s.r.o. sú základom kvalitného servisu.

GAMP.SK je transparentným a rýchlym pomocníkom pri finančných rozhodnutiach a oporou pri riešených problémoch.

Základné údaje o spoločnosti

Umbrella Group, s.r.o.,  Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO:  44 068 000, DIČ: 2022571529,

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B,

Číslo účtu: 1074660006 / 1111, Unicredit Bank Slovakia, a.s.

Licencia Národnej banky Slovenska

Umbrella Group, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 79313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch:

  1. poistenia alebo zaistenia,
  2. kapitálového trhu,
  3. prijímania vkladov,
  4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
  5. doplnkového dôchodkového sporenia,
  6. starobného dôchodkového sporenia.

Licencia NBS na samostatného finančného agenta

 

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás