O spoločnosti

GAMP.SK je internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., nezávislou konzultačnou spoločnosťou, ktorej cieľom je čo najkomplexnejšie a najkvalitnejšie zastrešiť konzultačné služby v oblasti finančného trhu. Viac o spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. nájdete na stránke www.umbrellagroup.sk.

 

Etický kódex spoločnosti

 

Prečo GAMP.SK?

Slovo GAMP znamená v hovorovej angličtine “veľký dáždnik”, čo je v súlade s naším poslaním poskytovať klientom na jednej adrese čo najširšie zastrešenie pri výbere finančných produktov.

 

Hodnoty, na ktorých GAMP.SK stavia, sú jednoduchosť, transparentnosť a flexibilita. Kvalitný servis a skúsenosti pracovníkov materskej firmy Umbrella Group, s.r.o. sú zárukou spoľahlivosti portálu.

 

Víziou GAMP.SK je byť transparentným pomocníkom pri finančných rozhodnutiach a oporou pri riešených problémoch.

 

Základné údaje o spoločnosti

Umbrella Group, s.r.o.,  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO:  44 068 000, DIČ: 2022571529,

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B,

Číslo účtu: 1074660006 / 1111, Unicredit Bank Slovakia, a.s.

Konateľ: Michal Holienčin

 

Licencia Národnej banky Slovenska

Umbrella Group, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 079313.

 

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva Umbrella Group, s.r.o.  na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-14499/2010 zo dňa 30.11.2010 v sektoroch:

 

  1. poistenia alebo zaistenia,
  2. kapitálového trhu,
  3. doplnkového dôchodkového sporenia,
  4. prijímania vkladov,
  5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Licencia NBS na samostatného finančného agenta


   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.