: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Cestovné poistenie - Dokumenty, formuláre a tlačivá poisťovní

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Wűstenrot poisťovňa, a.s.


Likvidácia poistných udalostí


Informačné dokumenty o poistných produktoch

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Wűstenrot poisťovňa, a.s.


Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás