Cestovné poistenie - Dokumenty, formuláre a tlačivá poisťovní

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania
Likvidácia poistných udalostí
Formuláre k opatreniu Národnej banky Slovenska

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby
Rizikové skupiny
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby
Zoznam rizikových štátov

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Oceňovacia tabuľka na trvalé následky
Všebecné poistné podmienky uzavretia
Všebecné poistné podmienky uzavretia - opakované výjazdy

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Poistné limity - krátkodobé poistenie
Poistné limity - ročné cestovné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia AU-PAIR/STUDENT
Všebecné poistné podmienky uzavretia
Všebecné poistné podmienky uzavretia ročného cestovného poistenia
Zvláštne dojednania - Poistenie na Slovensku

Generali Poisťovňa, a.s.

Osobitné poistné podmienky
Všeobecné poistné podmienky

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodatok k cestovnému poisteniu
Všebecné poistné podmienky uzavretia

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Všebecné poistné podmienky uzavretia Celoročné cestovné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia zmluvy EUROTRAVEL

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Metlife Amslico, a.s.

Rozsah poistného krytia
Všebecné poistné podmienky uzavretia

Union poisťovňa, a.s.

Rozsah poistného krytia - celoročné poistenie
Všebecné poistné podmienky uzavretia celoročné poistenie

UNIQA poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Všebecné poistné podmienky uzavretia

Likvidácia poistných udalostí

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Hlásenie poistnej udalosti
Online hlásenie poistnej udalosti

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov, batožiny a zodpovednosti
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna a zmeškania letu
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia úrazu

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Nahlásenie poistnej udalosti
Oznámenie poistnej udalosti
Oznámenie poistnej udalosti z poistenia denného odškodného

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Hlásenie poistnej udalosti batožina
Hlásenie poistnej udalosti liečebné náklady
Hlásenie poistnej udalosti storno zájazdu

Generali Poisťovňa, a.s.

Hlásenie poistnej udalosti

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Oznámenie poistnej udalosti - postup
Oznámenie poistnej udalosti - tlačivá

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Oznámenie poistnej udalosti liečebné náklady
Pokyny pre poistených v prípade úrazu

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Hlásenie poistnej udalosti
Hlásenie poistnej udalosti

Union poisťovňa, a.s.

Hlásenie poistnej udalosti - postup
Hlásenie poistnej udalosti - tlačivá

UNIQA poisťovňa, a.s.

Online oznámenie škodovej udalosti - Liečebné náklady
Oznámenie škodovej udalosti z cestovného poistenia

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Hlásenie poistnej udalosti

Formuláre k opatreniu Národnej banky Slovenska

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Formulár o podmienkach uzavretia PZ krátkodobé
Formulár o podmienkach uzavretia PZ ročné

Generali Poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Formulár o podmienkach uzavretia PZ Celoročné cestovné poistenie
Formulár o podmienkach uzavretia PZ EUROTRAVEL

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Metlife Amslico, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Union poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

UNIQA poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Formulár o podmienkach uzavretia PZ

Cestovné poistenie - AllianzCestovné poistenie - AXA ASSISTANCECestovné poistenie - Európska cestovná poisťovňaCestovné poistenie - GeneraliCestovné poistenie - Groupama poisťovňaCestovné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňaCestovné poistenie - Metlife AmslicoCestovné poistenie - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.