: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Cestovné poistenie - Dokumenty, formuláre a tlačivá poisťovní

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wűstenrot poisťovňa, a.s.


Likvidácia poistných udalostí


Informačné dokumenty o poistných produktoch

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wűstenrot poisťovňa, a.s.