: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Európsky zdravotný preukaz (EPZP) - Porovnanie EPZP a komerčného poistenia

 

Držiteľ EPZP má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov EÚ a v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande. Na základe EPZP sa poskytuje ošetrenie u štátneho lekára, ale komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára. Ak nemáte EPZP, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Tá vám ho vydá najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. EPZP môže dočasne nahradiť aj tzv. Náhradný certifikát k EPZP, ktorý platí maximálne 3 mesiace. Dobu platnosti si určuje každá poisťovňa sama.

Porovnanie EPZP a komerčného poistenia je zhrnuté v tabuľke:

 

  Európsky zdravotný preukaz (EPZP) Komerčné poistenie
Územná platnosť EÚ, EHP, Švajčiarsko podľa voľby
Pokrytie lekárov iba verejný systém verejní aj súkormní lekári
Spoluúčasť nekrytá (ako obyvatelia danej krajiny) krytá
Repatriácia nekrytá krytá
Asistenčné služby nekryté kryté
Krytie zdravotnej starostlivosti potrebná aj neodkladná iba nedokladná
Chronické a vopred známe ochorenia vzťahuje sa nevzťahuje sa
Vekové ohraničenie nie môže byť
Limitované finančné krytie nie áno
Vystavenie / Uzavretie bezplatné za úhradu

 Komerčné poistenie v jednotlivých poisťovniach si môžete porovnať a uzatvoriť aj na našom portáli GAMP.SK. 

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás