: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Často kladené otázky a odpovede (Poistenie nehnuteľností)

Aký je rozdiel medzi domácnosťou a nehnuteľnosťou?

Základný rozdiel je v predmete poistenia. „Poistenie domácnosti chráni všetok hnuteľný majetok, ako napríklad nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku, cennosti, ľudovo povedané všetko to, čo by vypadlo, keby ste budovu obrátili naruby „Naopak pri poistení nehnuteľnosti poisťujeme samotnú budovu, to znamená teda obvodové múry, podlahy, okná, či inžinierske siete,“

Aké typy nehnuteľností si vieme poistiť?

 • Byt
 • Dom
 • Chata (neobývaný rodinný dom)
 • Nebytový priestor (Nie určený na podnikanie)
 • Garáž
 • Hospodárske budovy
 • Altánky
 • Prístrešky
 • Bazény
 • Oplotenie
 • Slnečné kolektory
 • A iné vedľajšie budovy

Čo znamená poistenie zodpovednosti?

Zodpovednosť sa môže rozdeľovať na dve časti: a) Zodpovednosť členov domácnosti z bežného občianskeho života a b) Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Nie všetky poisťovne to majú takto rozdelené a majú takzvanú „všeobecnú“ zodpovednosť.

Čo kryje zodpovednosť členov domácnost?

Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho.
Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobité škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní, že by sa vám podarilo prevrhnúť regál s vínom v obchode, utiekol by vám pes do susedovej okrasnej záhrady

Čo kryje zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľností?

Poistenie kryje škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy. Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, ak máte dom, z ktorého môže na chodník padnúť uvoľnená strešná krytina, sneh v zime na okoloidúceho chodca.

Ako vplýva stupeň zabezpečenia domu či bytu na poistenie domácnosti?

Ak si chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, mali by ste vedieť, že poisťovňa s vami nepodpíše zmluvu ak poisťovaná domácnosť nebude dostatočne zabezpečená. Pri poistení domácnosti vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia poistná suma, tým kvalitnejšie zabezpečovacie prvky sa vyžadujú. Každá poisťovňa sa pri uzatváraní poistenia domácnosti chráni jasným stanovením požadovaného zabezpečenia v poistnej zmluve.
POZOR! Zodpovednosť za úroveň a stav zabezpečenia domácnosti je pri poistení domácnosti vždy ponechané na poistníkovi!
Ak chcete poistiť domácnosť, ktorá sa nachádza v bytovom dome na poschodí pričom spodný okraj okien je minimálne 3 metre nad úrovňou terénu, zamerajte sa najmä na mechanické zabezpečenie dverí. Základné bezpečnostné prvky v takomto prípade sú:

 • bezpečnostný uzamykací systém na vstupných dverách
 • vstupné dvere a bezpečnostný štít odolné proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu
 • zárubňa bez dutých častí, ktorú nemožno roztiahnuť heverom

POZOR! Ak sa poisťovaná domácnosť nachádza v rizikových lokalitách, príp. je poisťovaná na vyššiu hodnotu, je nevyhnutné doplniť mechanické zabezpečenie aj zabezpečením elektronickým.
Ak chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, pričom domácnosť sa nachádza na prízemí bytového domu alebo v rodinnom dome, je potrebné okrem vstupných dverí zabezpečiť aj tzv. kritické otvory akými sú okná, výklady, svetlíky a pod. Základnými bezpečnostnými prvkami sú v tomto prípade:

 • viacbodové uzamykacie systémy
 • ochranné mreže
 • bezpečnostné rolety
 • zabezpečovacie fólie a sklá

TIP! Pri poistení takejto domácnosti sa odporúča kombinovať mechanické zabezpečenie s komplexnou priestorovou a plášťovou ochranou (snímače pohybu a zvuku).

Čo určuje cenu poistenia domu a domácnosti?

Poisťovne používajú segmentačné kritériá, na základe ktorých vám počítajú výšku poistného. Nie všetky však používajú rovnaké kritériá a rovnaký princíp uplatňovania, takže je možné vybrať si tú, ktorá vám poskytne výhodnejšie podmienky. Vďaka porovnaniu tak môžete aj napriek ich uplatneniu dosiahnuť úsporu na poistení domu a domácnosti. Základné segmentačné kritériá sú štyri:

 • Poloha nehnuteľnosti
 • Veľkosť podlahovej plochy
 • Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti
 • Poistná suma

Poloha nehnuteľnosti

Miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, má výrazný vplyv najmä na poistnú sumu. Väčšina poisťovní má totiž pre regióny stanovené určité minimálne hodnoty pre m² plochy a poistnú sumu určujú podľa nich. Inú hodnotu má nehnuteľnosť v Bratislave, inú v Poprade a inú napr. v obci Hriňová. Jedna z poisťovní však využíva aj tzv. „povodňové mapy“, podľa ktorých určuje riziko a poistnú sumu. V prípade rizikovej oblasti môže danú nehnuteľnosť dokonca odmietnuť poistiť.

Veľkosť podlahovej plochy

Plocha bytu alebo domu, teda veľkosť nehnuteľnosti, odráža jej cenu, a tým pádom aj poistnú sumu. Čím väčšia je podlahová plocha nehnuteľnosti, tým sa bude logicky aj daná poistná suma zvyšovať a v konečnom dôsledku aj výška poistného. Jedna z poisťovní určuje výšku poistnej sumy priamo na základe podlahovej plochy, u iných je to čiastkové kritérium ovplyvňujúce výšku poistnej sumy.

Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti

Materiál, z ktorého je nehnuteľnosť postavená, je dôležitým kritériom najmä pri domoch. Drevené domy totiž niektoré poisťovne nepoistia alebo ich poistia len „na výnimku“. Pri tehlových stavbách však nebýva problém. Samotné materiálové vyhotovenie, pri domoch aj bytoch, je tak vo väčšine len otázkou ovplyvňujúcou určenie poistnej sumy, na základe ktorej sa stanovuje výška poistného.

Poistná suma

Poistnú sumu určujú poisťovne podľa vyššie uvedených kritérií a po zohľadnení ďalších aspektov, ako napr. vybavenie, obývanosť a pod. Výsledná poistná suma sa potom prejaví vo výške poistného. Môžete si ju síce stanoviť resp. upraviť aj sami, nie je dobré však nehnuteľnosť podpoistiť. Zbytočné je aj nadpoistenie. Poisťovne považujú poistnú sumu za najdôležitejší faktor určujúci výšku poistného, majú však rozdielne spôsoby jej stanovenia. Preto sa určite oplatí porovnávať.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás