Výpoveď PZP a zrušenie PZP - Formulár

 

Zmluva PZP zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou PZP ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
  • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • výpoveďou PZP zo strany poistníka, resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Kedy najneskôr musím podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu PZP, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.Pripomienka výpovede PZP

Pripomienka výpovede PZP slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede PZP. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď PZP.

 

 

Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť PZP, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

 

POISTNÍK

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA / SÍDLA:


   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.