Výpoveď a zrušenie cestovného poistenia - Formulár + Tlačivo

 

Zmluva cestovného poistenia zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou celoročného cestovného poistenia ku koncu poistného obdobia, ak je dojednané bežné poistné; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • vznikom škodovej udalosti z cestovného poistenia
  • smrťou poisteného

Kedy najneskôr musím podať výpoveď celoročného cestovného poistenia?

Výpoveď celoročného cestovného poistenia zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu cestovného poistenia, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.Pripomienka výpovede celoročného cestovného poistenia

Pripomienka výpovede celoročného cestovného poistenia slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede celoročného cestovného poistenia. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď cestovného poistenia.

 

 

 

Vygenerovať výpoveď/oznámenie o zániku poistnej zmluvy cestovného poistenia

Ak si prajete zrušiť cestovné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy cestovného poistenia, ktoré po vytlačení doručte vašej poisťovni.

POISTNÍK

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA / SÍDLA:


Cestovné poistenie - AllianzCestovné poistenie - AXA ASSISTANCECestovné poistenie - Európska cestovná poisťovňaCestovné poistenie - GeneraliCestovné poistenie - Groupama poisťovňaCestovné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňaCestovné poistenie - Metlife AmslicoCestovné poistenie - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.