: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Výpoveď a zrušenie cestovného poistenia

Zmluva cestovného poistenia zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou celoročného cestovného poistenia ku koncu poistného obdobia, ak je dojednané bežné poistné; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • vznikom škodovej udalosti z cestovného poistenia
  • smrťou poisteného

Kedy najneskôr musím podať výpoveď celoročného cestovného poistenia?

Výpoveď celoročného cestovného poistenia zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu cestovného poistenia, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.

Dátum začiatku poistenia

Pripomienka výpovede celoročného cestovného poistenia

Pripomienka výpovede celoročného cestovného poistenia slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede celoročného cestovného poistenia. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď cestovného poistenia.

Dátum budúceho výročia
Email

Vygenerovať výpoveď/oznámenie o zániku poistnej zmluvy cestovného poistenia

Ak si prajete zrušiť cestovné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy cestovného poistenia, ktoré po vytlačení doručte vašej poisťovni.

Číslo poistnej zmluvy
Poisťovateľ
Dôvod výpovede
Preplatok poistného zaslať
IBAN číslo účtu
Email

Poistník

Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ulica, číslo
PSČ + Mesto

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
cooperate
Spolupracujte s nami
payment-options
Možnosti platby u nás