Úver na auto - Často kladené otázky a odpovede

 

 Aké sú možnosti financovania kúpy auta?

 • vlastné finančné zdroje,
 • finančný lízing,
 • úver na auto,
 • bezúčelový spotrebný úver,
 • americká hypotéka (Bezúčelový spotrebný úver založený nehnuteľnosťou).

Aké sú rozdiely medzi úverom na auto a finančným lízingom?

 

  Úver  na auto:

  • zákazník sa stáva okamžitým vlastníkom automobilu,
  • úver je zabezpečený ručiteľom alebo samotným autom,
  • pri zabezpečení ručiteľom odpadá povinnosť uzatvorenia havarijného poistenia,
  • menšie straty pre klienta pri vzniku poistnej udalosti,
  • jednoduchší predaj auta ako pri lízingu,
  • úver na auto je možné  splácať dlhšie ako lízing, čo znižuje výšku mesačnej splátky.

  Finančný lízing:

  • administratívna jednoduchosť, rýchly schvaľovací proces, nie je potrebný ručiteľ,
  • povinnosť platiť havarijnú poistku,
  • povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie je nutné uzatvoriť u zmluvných partnerov lízingovej spoločnosti – klient tak oproti najvýhodnejšej ponuke poistenie zbytočne prepláca,
  • pri lízingu je po celý čas splácania vlastníkom vozidla lízingová spoločnosť,
  • zákazník má auto iba v prenájme až do splatenia všetkých splátok,
  • nízka návratnosť finančných prostriedkov pri plnení poistnej udalosti,
  • nevýhodu je to, že ak máte problémy so splácaním lízingu, lízingová spoločnosť si na auto nárokuje.

Aké sú náklady súvisiace s úverom na auto?

 • úroková sadzba úveru na auto,
 • poplatok za správu úverového účtu,
 • poplatok za poskytnutie úveru.

Je možné úver na auto predčasne splatiť?

Áno, je to možné vo všetkých bankách, ktoré poskytujú úver na auto. Za predčasné splatenie si banky účtujú percentuálny poplatok, ktorý sa hýbe v závislosti od banky od 3 do 4 percent z nesplatenej hodnoty úveru. Konkrétne podmienky nájdete na GAMP.SK v detailoch jednotlivých úverov po vyplnení vstupného formuláru.

 

Aká je minimálna výška vlastných zdrojov, v prípade že chcem požiadať o úver na auto?

Minimálnu výšku vlastných zdrojov má stanovenú každá banka inak, niektoré banky dokonca vlastné zdroje  vôbec nepožadujú. Minimálne výšky vlastných zdrojov pre nové aj ojazdené autá nájdete na GAMP.SK v detailoch jednotlivých úverov po vyplnení vstupného formuláru.

 

Je možné pomocou úveru na auto financovať aj auto dovezené zo zahraničia?

Je to možné iba spätne. To znamená, že auto v zahraničí musíte kúpiť pomocou vlastných zdrojov a po prihlásení auta na slovenské značky ho spätne úverom na auto refinancovať. Ak vlastné finančné zdroje nemáte, uprednostnite bezúčelový úver.

 

Je možné pomocou úveru na auto kúpiť auto aj od súkromnej osoby?

Je to možné, ale v bankách, ktoré to dovoľujú je potrebné auto oceniť autorizovaným znalcom a klient dostane od banky maximálne sumu znaleckého posudku zníženú o sumu požadovaných vlastných zdrojov.

 

Viem úver na auto uzatvoriť online?

Banky v súčasnosti ešte nie sú pripravené na to, aby vedeli spotrebný úver spracovať  a uzatvoriť bez fyzického kontaktu. Na GAMP.SK si preto môžete  úvery na auto v jednotlivých bankách porovnať a až po následnom osobnom stretnutí sa do vybranej banky podáva žiadosť.

 

Aké sú výhody úveru na auto oproti bezúčelovému úveru?

Výhoda úveru na auto oproti bežnému bezúčelovému úveru je v prvom rade vo výške úrokovej sadzby. Tá je v prípade niektorých bánk až o niekoľko percent nižšia ako v prípade bezúčelového úveru. Druhou výhodou je maximálna výška úveru na auto, ktorá je v niektorých bankách vyššia ako pri bezúčelovom úvere.

 

Kedy uprednostniť bezúčelový úver pred úverom na auto?

 • pri dovoze auta zo zahraničia v prípade, že nemáte vlastné prostriedky vo výške ceny auta;
 • ak nemáte dostatočné vlastné finančné zdroje a v bankách, ktoré vlastné zdroje na auto nepožadujú vám úver na auto z určitých dôvodov neposkytnú;
 • v prípade, že ste študent, môže byť lacnejšou alternatívou špecializovaný úver pre študentov.© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.