Dátum plánovaného zańćiatku poistenia

 

Zadávate dátum, od ktorého chcete, aby bolo vozidlo poistené.