Výkon motora

 

Zadávate výkon motora poisťovaného vozidla v kW.

 

Nájdete ho v technickom preukaze v sekcii Motor poprípade pod číslom 16-17 v Osvedčení o evidencii v sekcii Motor a prevodovka  - P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky.

 

Uvádzate presné číslo ako je zadané v horeuvedených dokumentoch s tým, že keď  ide o desatinné číslo, tak ho softvér pri výpočte automaticky zaokrúhli.