Je vlastník alebo poistník vozidla fyzická osoba mladšia ako 23 rokov?

 

Táto otázka slúži pre prípady, keď je vlastník alebo poistník vozidla iná osoba ako držiteľ vozidla. Ak je vlastník vozidla totožný s držiteľom vozidla, uveďte odpoveď, ktorá je v súlade s uvedeným dátumom narodenia držiteľa.

 

V prípade, že je vlastníkom aj poistníkom vozidla právnická osoba, uveďte možnosť "NIE".