Výška úveru

 

Uveďte sumu, ktorú potrebujete získať pomocou úveru na auto. Výška úveru je tiež určená ako rozdiel ceny vozidla a vlastných zdrojov.