Doba splatnosti

 

Uveďte dobu splatnosti úveru. Čím dlhšia je splatnosť úveru, tým menšia je mesačná splátka úveru.