Cena vozidla 

 

Uveďte cenu vozidla po všetkých zľavách, teda sumu, ktorú za dané vozidlo reálne zaplatíte.