Objem vkladu (EUR)

 

Uveďte objem peňažných prostriedkov, ktoré chcete uložiť na termínovaný vklad.