Doba viazanosti

 

Doba viazanosti termínovaného vkladu určuje, na aké dlhé obdobie chceme prostriedky na termínovanom vklade fixovať. Čím dlhšia je doba viazanosti termínovaného vkladu, tým väčší býva spravidla aj úrok na termínovanom vklade.