Uveďte "áno", ak držiteľ vozidla je zároveň jeho vlastníkom a poistníkom.