Máte zmluvu v poisťovni Wüstenrot?

 
Zadajte celkový počet Vašich platných zmlúv vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni.
 
 
Vernostnú zľavu je možné získať za nasledujúce produkty vo Wüstenrot poisťovni alebo vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni:

KASKO, SuperGAP, PZP, Poistenie skiel motorových vozidiel, Poistenie právnej ochrany, Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu, Individuálne neživotné poistenie, Poistenie bytového domu (len pre poistníka), Poistenie malých a stredných podnikateľov, Úraz a zodpovednosť, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo niektoré zo životných poistení, ktoré naša poisťovňa klientom ponúka a/alebo za platnú zmluvu o stavebnom sporení alebo úvere vo WSS.