Máte PZP na motorové vozidlo vo Wüstenrot?

 

Zadajte "Áno" ak máte vo Wüstenrot poisťovni platné PZP pre motorové vozidlo, alebo si ho súčasne poisťuje s prívesom, pričom platí že:

 

Na 1 poistené vozidlo vo Wüstenrot poisťovni je možné uplatniť len 1 zvýhodnenú sadzbu na poistenie prívesu (1 vozidlo = 1 príves).