Dátum začiatku poistenia

 

Zadávate dátum, od ktorého má byť vozidlo poistené.

 

Pri kúpe nového vozidla je to deň prebratia vozidla od predajcu. Pri kúpe ojazdeného vozidla je to deň odhlásenia vozidla pôvodného majiteľa z evidencie vozidiel z dôvodu zmeny držiteľa vozidla. Pri poisťovaní vozidla, na základe podanej výpovede ku koncu poistného obdobia, je to deň zhodný z dňom začiatku poistenia pôvodnej poistnej zmluvy (možno ho nájsť ako začiatok poistenia na bielej karte, zelenej karte, poistnej zmluve, na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov, atď.)

 

Najskorší dátum začiatku poistenia je okamih uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku prostredníctvom portálu GAMP.SK. Najneskorší dátum začiatku poistenia je určený individuálne pre každú poisťovňu zvlášť.