Počet škôd za posledné 3 roky

 

Zadajte počet nehôd, ktoré spôsobil držiteľ vozidla za obdobie predchádzajúcich troch rokov (36 mesiacov).