Počet škôd za posledné 2 roky

 

Zadajte počet nehôd, ktoré spôsobil držiteľ vozidla za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov (24 mesiacov).