Počet zmlúv v poisťovni Union

 

Vyberáte, či má držiteľ uzatvorenú platnú poistnú zmluvu v poisťovni Union majetkového poistenia, životného poistenia alebo iné poistenie okrem krátkodobých poistení (napr. cestovné poistenie, poistenie nákladov na horskú službu) alebo je poistencom Union zdravotnej poisťovne (UZP).


Nárok na túto zľavu je možné prenášať jedine medzi manželmi v prípade, ak nárok na zľavu vzniká jednému z nich a v Osvedčení o evidencii je zapísaný ako držiteľ ten, ktorému by inak nevznikol nárok na udelenie tejto zľavy. (napr. manželka má poistenú domácnosť alebo je poistencom UZP a držiteľ motorového vozidla je manžel).