Periodicita platby poistného

 

Vyberáte si, či chcete poistné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.