Dokladovanie bezškodového priebehu na tlačive poisťovne

 

Niektoré poisťovne vyžadujú pre uplatnenie zľavy zdokladovanie zadaného bezškodového priebehu na tlačive, ktoré držiteľovi vozidla vydajúpredchádzajúce poisťovne, v ktorých ste mal držiteľ poistené svoje vozidlo / vozidlá..

 

V prípade, že takéto tlačivo máte, alebo ho od poisťovne obdržíte, zadajte "áno", v opačnom prípade zadajte "nie".