PSČ a Mesto

 

Zadávate poštové smerovacie číslo obce trvalého bydliska / sídla držiteľa vozidla a vyberáte mesto / obec evidencie vozidla zo zoznamu podľa zadaného PSČ.

 

Toto PSČ musí byť zhodné s obcou, ktorá je uvedená v Osvedčení o evidencii v sekcii Základné údaje o evidencii C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa.

 

Nezadávajte P.O.Box!