Kde máte/ste mali posledné PZP

 

Vyberáte poisťovňu kde máte, alebo ste mali poistené posledné vozidlo ktorého ste držiteľom. Ak máte vozidiel viac, vyberte to ktoré aktuálne poisťujete, resp. to ktoré ste poisťovali naposledy (ak poisťujete vozidlo, ktoré ešte nebolo vami poistené).