Periodicita platby poistného

 

Vyberáte si, či chcete poistné platiť v ročných, polročných, alebo štvrťročných splátkach.