Zdvihový objem valcov

 

Zadávate zdvihový objem valcov motora poisťovaného vozidla v cm3.

 

Nájdete ho v technickom preukaze v sekcii Motor, poprípade pod číslom 14 v Osvedčení o evidencii v sekcii Motor a prevodovka  - P.1 Zdvihový objem motora.

 

Uvádzate presné číslo ako je zadané v horeuvedených dokumentoch s tým, že pokiaľ ide o desatinné číslo, tak ho matematicky zaokrúhlite.