Typ vozidla

 

Zadávate typ vozdila podľa toho či sa jedná o osobný automobil alebo o motorku.