Počet miest na sedenie

 

Zadávate počet miest na sedenie.

 

Tento údaj nájdete v technickom preukaze v sekcii Karoséria, poprípade pod číslom 25.1 v Osvedčení o evidencii v sekcii Karoséria (Nadstavba) - S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových.