Uveďte "áno", ak je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť a zároveň jeho držiteľ je totožný s poistníkom.