Zabezpečenie vozidla proti krádeži

 

Označte, ktoré druhy zabezpečovacích zariadení má motorové vozidlo v čase poisťovania preukázateľne nainštalované.

 

Imobilizér (štandardne zabudovaný v kľuči každého vozidla) je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle zabraňujúce rozjazdu vozidla blokovaním funkčných častí motora (typové označenie ako u alarmov alebo od výrobcu vozidla). Imobilizér musí byť vždy iba od výrobcu vozidla (tzv. imobolizér s transponderom).

 

Mechanické zabezpečovacie zariadenie je zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickým spôsobom zabraňuje neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo automobilu (Construkt, Mul-t-lock, Zeder-lock, Twin way a podobné homologizované typy).

 

Autoalarm  je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky signalizuje alebo diaľkovo hlási pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňuje rozjazdu vozidla blokovaním motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované typy).


Vyhľadávací systém je zabezpečovacie zariadenie skryte inštalované vo vozidle a po aktivácii schopné vysielať signál. Monitorovaním tohto signálu je možné určiť presnú lokalizáciu vozidla. Tento druh zabezpečovacieho zariadenia musí byť vždy napojený na centrálne dispečerské pracovisko. Systém musí mať pôsobnosť minimálne na celom území Slovenskej republiky (Lo–Jack, GSP/GSM a podobné homologizované typy).