Územný rozsah poistenia

 

Zadávate plánovaný minimálny územný rozsah poistenia.

 

Štandardným územným rozsahom použitia je geografické uzemie Európy, pričom každá poisťovňa môže mať vyčlené niektoré okrejové krajiny, pre ktoré daný územný rozsah neplatí (napr. Turecko, Rusko, Ukrajina, Moldavsko,...).