Zľava za klientstvo UNION / Union ZP


Označte možnosť "áno", ak máte v Unione okrem práve poisťovaného motorového vozidla, uzatvorené a platné majetkové, životné, alebo iné poistenie okrem krátkodobých poistení (napr. cestovné poistenie, poistenie nákladov na horskú službu) alebo ste poistencami Union zdravotnej poisťovne.