Počet škôd za posledné 4 roky

 

Zadávate počet zavinených škodových udalostí, ktoré boli spôsobené za posledné 4 roky Vašimi vozidlami inému, na ktorých ste mali vinu alebo spoluvinu alebo na Vašich vozidlách, pričom bolo poskytnuté poistné plnenie.