Rozsah poistenia

 

Zadávate rozsah poistenia.

 

Štandardným rozsahom poistenia je havarijné poistenie s komplexným rozsahom, kryjúcim všetky riziká tzv. All risk. Pri voliteľom rozsahu si vyberáte minimálnu kombináciu rizík, ktoré chcete mať dojednané.