Aktuálna obstarávacia cena vozidla

 Stanovuje sa ako súčasná honota auta, ktorú poisťovňa definuje ako:

Štandardne sa stanovuje podľa všeobecne platných cenníkov, ktoré pre tieto potreby aktuálne používa poisťovateľ, ako napr. Autotax, AAD, Eurotax a ďalšie dôveryhodné zdroje. Alebo býva uvedená na uvedená v kúpnej zmluve alebo na faktúre pri predaji ojazdeného vozidla.