Nové alebo ojazdené vozidlo

 

Zadávate, či poisťované vozidlo je nové alebo ojazdené.

 

Nové vozidlo - vozidlo kupované priamo u predajcu v SR a poisťované najneskôr v deň prevzatia vozidla, ktoré má najazdených menej ako 50 km. Za nové vozidlo sa považuje najmä vozidlo, ktoré ešte nebolo zapísané v evidencii vozidiel alebo sa práve zapísalo.

 

Ojazdené vozidlo - každé vozidlo, ktoré nie je nové, a bolo už používané po zápise vozidla do evidencie vozidiel.