Doba bez spôsobenej škody

 

Zadávate za aké posledné neprerušené obdobie ste nespôsobili žiadnym vozidlom, ktorých ste boli držiteľom, škodu inému alebo na Vašom vozidle, z ktorého by bolo poskytnuté poistné plnenie.