Vlastníte vozdilo viac ako 30 dní?

 

Zadajte "áno", ak vlastníte vozidlo viac ako 30 dní. Zadajte "nie", ak vozdilo nevlastníte viac ako 30 dní.