Viete zdokladovať bezškodový priebeh?

 

Zadajte "áno", ak máte alebo budete mať aktuálny doklad (nie starší ako 6 mesiacov) o bezškodového priebehu z predchádzajúceho ukončeného havarijného poistenia, buď poisťovaného vozidla alebo iného vozidla, ktorého držiteľom ste boli vy.