Je vozidlo nepoistené viac ako 30 dní?

 

Zadajte "áno", ak je vozidlo nepoistené viac ako 30 dní. Zadajte "nie", ak vozdilo bolo poistené niekedy počas uplynulých 30 dní.