Celková hmotnosť

 

Zadávate celkovú hmotnosť poisťovaného vozidla v kg.


Nájdete ho v technickom preukaze v sekcii Hmotnosť, poprípade pod číslom 32 v Osvedčení o evidencii v sekcii Rozmery a hmotnosti - F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť.


Uvádzate presné číslo ako je zadané v horeuvedených dokumentoch s tým, že keď ide o desatinné číslo, tak ho matematicky zaokrúhlite.