Forma držiteľa vozidla

 

Vyberáte formu držiteľa poisťovaného vozidla z nasledujúcich možností:


Fyzická osoba - občan - držiteľom vozidla je súkromná osoba a vozidlo je písané na jej rodné číslo - v Osvedčení o evidencii v sekcii Základné údaje o evidencii - C1.1 je uvedený dátum narodenia.

 

Fyzická osoba - podnikateľ - držiteľom vozidla je fyzická osoba ako podnikateľský subjekt a vozidlo je písané na jej IČO - v Osvedčení o evidencii v sekcii Základné údaje o evidencii - C1.1 je uvedené  IČO.

 

Právnická osoba - držiteľom vozidla je subjekt, ktorý podľa platnej legislatívy má oprávnenie na výkon svojej činnosti v SR a môže to byť napríklad: firma, organizácia, samospráva, vládna inštitúcia, veľvyslanectvo, atď. - v Osvedčení o evidencii v sekcii Základné údaje o evidencii - C1.1 je uvedené  IČO.