Miesto pobytu v zahraničí

 

Uveďte miesto, kde sa budete v zahraničí zdržiavať. V prípade, že sa budete zdržiavať vo viacerých štátoch, vyberte jednu z prvých troch možností pri zachovaní týchto pravidiel: