Maximálna doba vycestovania

 
Zadávate maximálny počet dní, ktoré budete počas roka súvisle v zahraničí. Ak napríklad viete, že počas roka nebudete v zahraničí súvisle dlhšie ako 4 týždne, zadajte 28 dní.
 
Podľa uvedeného údaju Vám portál automaticky odfiltruje tie celoročné poistenia s opakovaným výjazdom, ktoré majú definovanú maximálnu dobu vycestovania kratšiu ako je Vami zadaný počet dní. Ak má napríklad poisťovna v celoročnom cestovnom poistení definovanú maximálnu dobu vycestovania 30 dní a Vy by ste išli do zahraničia súvisle na 2 mesiace, tak 2. mesiac už poistený nebudete. (Ak by ste sa však 30. deň dokázateľne vrátili na Slovensko a vycestovali naspäť, budete poistený po celú dobu dvoch mesiacov - podstatná je teda fyzická prítomnosť na Slovensku.)