Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vkladový produkt s vopred danou dobou splatnosti (napr.12 mesiacov). Klient sa zaväzuje zriadením termínovaného vkladu, že vložené finančné prostriedky si ponechá uložené na danom účte počas celej doby viazanosti. Banka mu ich úročí počas tejto doby vopred dohodnutou úrokovou mierou.

 

Koniec viazanosti

Na konci viazanosti má klient možnosť vložené prostriedky z termínovaného vkladu vybrať alebo termínovaný vklad predĺžiť na ďalšie obdobie, ale už za nových podmienok úročenia. Niektoré terminované vklady sa predlžujú (prolongujú) automaticky, iné na požiadanie.

 

Predčasný výber

Klient má možnosť počas doby viazanosti vkladu požiadať o predčasný výber časti alebo celého vkladu. V tomto prípade sa predčasný výber spája s rôznymi pokutami:

  • úrok  nie je pripísaný - buď za celé obdobie vkladu poprípade za časť obdobia,
  • platí sa sankčný úrok za predčasný výber,
  • znižuje sa úrok.

Niektoré banky umožňujú výber počas obdobia viazanosti (väčšinou v prípade dlhších viazaností) a v prípade, že klient dodrží dĺžku viazanosti, tak mu pripíšu úrokový bonus.

 

Ochrana vkladov

Vklady na termínovaných účtoch v bankách podliehajú zákonnej ochrane Fondu na ochranu vkladov, ktorý garantuje vklady neobmedzene (od 1. novembra 2008). Podľa zákona o ochrane vkladov má za nedostupný vklad v banke vkladateľ právo na náhradu v celej výške nedostupného vkladu. Oproti minulosti tak nie je stanovená maximálna garančná hranica a ani tzv. "spoluúčasť" vkladateľa.

Podľa zákona sú chránené neanonymné vklady (vedené na meno, alebo názov spoločnosti)  do neobmedzenej výšky:

  • fyzických osôb,
  • nadácií a neziskových organizácií,
  • spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • právnických osôb (okrem finančných organizácií), ktoré nemusia mať účtovnú uzávierku overenú audítorom a túto informáciu doručili svojej banke v zákonne stanovenom termíne (najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia).

 

Sporiace účty

Sporiace účty tvoria špeciálnu kategóriu vkladových produktov. Slúžia ako doplnok k bežným účtom, kde majú klienti uloženú časť svojich krátkodobých rezerv veľmi likvidne. Na rozdiel od bežných účtov neslúžia na vykonávanie platobného styku (prevody, platby,...) a ich úročenie je oveľa atraktívnejšie. V porovnaní s termínovanými účtami viazanosť finančných prostriedok je minimálna, resp. žiadna a z tohto dôvodu je aj úročenie nižšie.


Terminované vklady - BKS Bank AGTerminované vklady - ČSOBTerminované vklady - Fio bankaTerminované vklady - J&T BankaTerminované vklady - mBankTerminované vklady - OberbankTerminované vklady - OTP BankaTerminované vklady - Poštová banka

Terminované vklady - Prima BankaTerminované vklady - PrivatbankaTerminované vklady - Sberbank SlovenskoTerminované vklady - Slovenská sporiteľňaTerminované vklady - Tatra BankaTerminované vklady - Raiffeisen bankaTerminované vklady - UniCredit BankTerminované vklady - VÚB Banka© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.