Termínované vklady - Často kladené otázky a odpovede

 

Je stanovená minimálna výška vkladu?

Áno, pri termínovaných vkladoch v domácej i cudzej mene  je stanovená minimálna výška vkladu, a tá závisí od obchodných podmienok jednotlivých bánk. Pri porovnaní termínovaných vkladoch na GAMP.SK nájdete stanovené minimálne výšky vkladov v detailoch jednotlivých produktov.

 

Na akú dobu môžem uložiť svoje peniaze na termínovaný vklad?

Vo väčšine bánk je možnosť uložiť svoje peniaze na 1, 3, 6, 12, 18, 24 mesiacov. Záleží na vás, akú dobu si vyberiete. V úvodnom formulári porovnania termínovaných vkladov na GAMP.SK si môžete vybrať vami preferované obdobie viazanosti.

 

Aká je výpovedná lehota pre predčasný výber termínovaného vkladu?

Výpovedná lehota pre predčasný výber je stanovená podľa doby, na ktorú bol vklad uložený. Napríklad pre vklad na 1 mesiac môže byť výpovedná lehota 5 dní, pre vklad na 1 až 12 mesiacov by to mohlo byť 30 dní a podobne.

 

Aká je výška sankcie pre predčasný výber termínovaného vkladu?

Ak si vyberiete svoje peniaze z termínovaného účtu predčasne, platíte za to sankčné poplatky. Ich výška závisí od obchodných podmienok komerčných bánk. Pri porovnaní termínovaných vkladoch na GAMP.SK nájdete poplatky za predčasný výber v detailoch jednotlivých produktov.

 

Ako funguje termínovaný vklad s výpovednou lehotou? 

Slúži na ukladanie peňažných prostriedkov s cieľom dlhodobého sporenia, nie na realizáciu bežných platieb. Pred plánovaným výberom musí banke oznámiť presnú sumu a dátum plánovaného výberu, a to stanovený počet dní vopred (tzv. výpovedná lehota).

 

Ako fungujú termínované vklady bez výpovednej lehoty?

Je to len iný názov pre tzv. sporiace účty. Klient môže na sporiaci účet prostriedky kedykoľvek vložiť a kedykoľvek ich môže z účtu vybrať, pričom musí dodržiavať stanovený minimálny zostatok. Úročené sú prostriedky iba za obdobie, ktoré sú vložené na sporiacom účte.  Vyššia variabilita je spravidla kompenzovaná nižšími úrokovými sadzbami ako na klasickom termínovanom vklade.

 

Aký je rozdiel medzi termínovaným vkladom a vkladnou knižkou? 

Pri manipulácii s prostriedkami na vkladnej knižke sa klient musí v banke preukázať fyzicky vkladnou knižkou aj dokladom totožnosti. Banka klientovi do vkladnej knižky zaznamenáva pohyby na účte.  Pri manipulácii s termínovaným vkladom sa klient preukáže len dokladom totožnosti, výpis z účtu banka posiela klientovi v pravidelných intervaloch.

 

Čo je to automatická prolongácia termínovaného vkladu?

Ak je termínovaný vklad automaticky prolongovaný (predĺžený), tak po ukončení viazanosti termínovaného vkladu banka vytvorí nový termínovaný vklad, ktorý je úročený úrokovou sadzbou podľa aktuálnych podmienok banky, pričom doba splatnosti zostáva rovnaká ako pri predchádzajúcom termínovanom vklade. V prípade, že v zmluvných podmienkach automatická prolongácia dohodnutá nie je, klient si môže po ukončení viazanosti termínovaný vklad kedykoľvek vybrať.

 

Aký je rozdiel medzi termínovaným vkladom a garantovaným vkladom?

Garantované vklady sú obdobou termínovaných vkladov s tým rozdielom, že výnos nie je vopred daný, ale závisí od vývoja určitých ukazovateľov stanovených pri založení vkladu. Vkladatelia sa teda k bonusovému výnosu nedostanú vždy, istá je len návratnosť vloženej sumy a vo väčšine prípadov aj určitého minimálneho výnosu.  Istý výnos je pritom výrazne nižší ako úroky pri termínovaných vkladoch. Pod garanciou sa tu rozumie skutočnosť, že produkt patrí k bankovým produktom, a teda sa na neho vzťahuje garancia Fondu ochrany vkladov.

 

Je výhodnejšie uzatvoriť dva termínované vklady s kratšou viazanosťou za sebou, alebo jeden termínovaný vklad s dlhšou viazanosťou na celé obdobie?

Neexistuje jednoznačná odpoveď. Platí síce pravidlo, že vklady s kratšou viazanosťou sú v konkrétnom čase úročené vždy výrazne nižšou sadzbou ako vklady s dlhšou viazanosťou, mohlo by sa však stať že v čase uzatvorenia druhého termínovaného vkladu s kratšou viazanosťou budú úroky na trhu výrazne vyššie, a tak celková hodnota vkladu bude vyššia ako pri dlhšom vklade.

 

Pri kratších obdobiach viazanosti t.j. menej ako 2 roky, je však takáto možnosť veľmi nepravdepodobná, pretože by museli úrokové sadzby stúpnuť veľmi výrazne za krátke časové obdobie.

 

Mám možnosť uložiť si na termínovaný vklad aj prostriedky v cudzej mene?

Áno, naše banky poskytujú aj možnosť uložiť si peniaze vo forme termínovaného vkladu aj v cudzej mene. Úroková sadzba závisí hlavne od meny termínovaného vklady, výšky vkladu a od doby, na ktorú je vklad uložený. 


Terminované vklady - BKS Bank AGTerminované vklady - ČSOBTerminované vklady - Fio bankaTerminované vklady - J&T BankaTerminované vklady - mBankTerminované vklady - OberbankTerminované vklady - OTP BankaTerminované vklady - Poštová banka

Terminované vklady - Prima BankaTerminované vklady - PrivatbankaTerminované vklady - Sberbank SlovenskoTerminované vklady - Slovenská sporiteľňaTerminované vklady - Tatra BankaTerminované vklady - Raiffeisen bankaTerminované vklady - UniCredit BankTerminované vklady - VÚB Banka© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.